لالِکس، مدافع حقوقی شما نزد مراجع قضایی

با لالِکس اشنا شوید

لالِکس، فضایی است که همه در آن فرصت دارند بعنوان خواهان، خوانده، شاکی و مشتکی عنه بدون نیاز به استخدام وکیل، بدون صرف هزینه بالا و بدون صرف وقت و تردد در سطح شهر و شهرستان،  به پشتوانه ما نزد مراجع قضایی از حقوق حقه خود دفاع و حقانیت خود را اثبات کنند. 

ما خود را یکی از نقش آفرینان اصلی در حوزه ارایه خدماتِ حمایت حقوقی در بستر فضای مجازی در کشور می‌دانیم. لالِکس به همراه تک تک اعضای گروه خود که تجربه سال‌ها حضور در محافل حقوقی، قضایی و علمی را دارد، نیازهای مردم را در مراجع قضایی شناسایی و راهکارهای حقوقی را با تنظیم و تحریر لوایح به منظور دفاع از موکلین برعهده می گیرد.  لالِکس با تمرکز در حوزه فناوری اطلاعات در بستر اینترنت بنا شده است.

 

لالِکس به عنوان یک پلتفرم مبتنی بر ارایه خدمات حقوقی بصورت برخط که با هدف تسهیل فرایندهای سنتی نظام حقوق کشور تاسیس شده است. لالِکس همکاری خود را با تعداد وسیعی از قضات بازنشسته و با تجربه، وکلای توانمند و اساتید دانشگاهی و دانشجویان نخبه در سراسر کشور آغاز نموده است. همکاران کلیدی که سبب شده اند لالِکس با امنیت و سرعت بالا بتواند به ارزش آفرینی برای مشتریانش که دنبال حقوق خود  نزد مراجعه قضایی هستند دست پیدا کند. در لالِکس تمام اهتمام ما بر آنست تا براساس آنچه گفته شد از حقوق حقه موکلین نزد مراجع قضایی دفاع و حقانیت او را به اثبات برسانیم.

ماموریت، چشم‌انداز و ارزش لالِکس

ماموریت ما : متعهد به حل موفقیت آمیز مشکلات حقوقی شما ناشی از ناآگاهی، عدم داشتن تمکن مالی و یا عدم دسترسی به موقع به وکیل است تا با ایجاد راه حل‌های حقوقی مکتوب در قالب تحریر لوایح حقوقی، مدافع حقوق شما باشیم. لالِکس با استفاده از پتانسیل متکی بر تجربه، دانش حقوقی، فناوری اطلاعات، پیشگام یک سیستم حقوقی دیجیتال جدید است.

ارزش های ما : لالِکس ریشه در جامعیت، کارایی، سهولت و امنیت است.  تلاش ما در جهت ایجاد راهکارهای حقوقی شفاف، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، تضمین کیفیت دفاعیات حقوقی ارایه شده بصورت برخط به موکل است.

چشم‌انداز ما : آینده‌ای را برای دنیای حقوقی می‌بینیم که در آن همه‌ی دفاعیات، شکوائیات، اظهارنامه ها و لوایح به صورت برخط مکتوب می‌شوند و مردم راه‌های کارآمدی برای مدیریت امور حقوقی خود خواهند داشت. در نگاه ما دفاع از حقوق شما نزد مراجع قضایی با استفاده از ابزارهای فناورانه حرف اول را می‌زند.